REALIZACJA:

JEDNOSTKA WOJSKOWA KONOTOP

KATEGORIA: Obiekty państwowe
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa Kompleksu Magazynowo – Serwisowego dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki.

LOKALIZACJA: Gmina Drawsko Pomorskie

ZAMAWIAJĄCY: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o. 

UŻYTKOWNIK: Jednostka Wojskowa Konotop

ROLA ZLECENIA: Budowa obiektu zlokalizowanego na terenie CSWL (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) w kompleksie Wojskowym Konotop. Podstawowym zadaniem CSWL było zabezpieczenie szkolenia wojsk lądowych oraz stworzenie im warunków do szkolenia ogniowego, taktycznego, strzeleckiego i specjalistycznego oraz zabezpieczenie potrzeb logistycznych.

ZAKRES PRAC: Roboty budowlane

TERMIN WYKONANIA: 26.10.2017 r. – 12.11.2019 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 14 747 000 PLN Brutto

 

Zobacz również:
TEATR BAJ W WARSZAWIE Więcej
Do góry