REALIZACJA:

JEDNOSTKA WOJSKOWA KONOTOP

KATEGORIA: Obiekty państwowe
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa Kompleksu Magazynowo-Serwisowego dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki

LOKALIZACJA: Gmina Drawsko Pomorskie

ZAMAWIAJĄCY: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o. 

UŻYTKOWNIK: Jednostka Wojskowa Konotop

ROLA ZLECENIA: Budowa obiektu zlokalizowanego na terenie CSWL (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) w kompleksie Wojskowym Konotop. Podstawowym zadaniem CSWL było zabezpieczenie szkolenia wojsk lądowych oraz stworzenie im warunków do szkolenia ogniowego, taktycznego, strzeleckiego i specjalistycznego oraz zabezpieczenie potrzeb logistycznych

ZAKRES PRAC: Roboty budowlane

TERMIN WYKONANIA: październik 2017 r. – październik 2019 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ok. 14,2 mln PLN brutto

 

Zobacz również:
MODERNIZACJA LOTNISKOWEGO SKŁADU MPS W DĘBLINIE Więcej
Do góry