REALIZACJA:

PRZEBUDOWA AULI IM. KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO W BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO KUL W LUBLINIE

KATEGORIA: Obiekty użyteczności publicznej
STATUS: W trakcie realizacji

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO KUL – PRZEBUDOWA AULI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

LOKALIZACJA: Lublin

ZAMAWIAJĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC: Inwestycja, którą prowadzimy dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest I etapem przebudowy Gmachu Głównego zaplanowanego na lata 2023-2025. I etap skupia się głównie na przebudowie najważniejszego miejsca w skrzydle frontowym gmachu głównego – auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wraz z systemem audio video, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową kanalizacji deszczowej, a także dostosowaniem do obecnych przepisów przeciwpożarowych.

W tej sali odbywały się najważniejsze wydarzenia uniwersyteckie – m.in. immatrykulacje, uroczystości nadania tytułów doktorskich, kongresy czy konferencje. Przez swoją ponad 40-letnią historię gościła ona wiele wybitnych osobistości, m. in. Jana Pawła II czy swojego patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem robót wiele osób chciało po raz ostatni raz spojrzeć na aulę i zabrać na pamiątkę choćby numerek ulubionego miejsca czy oryginalną śrubkę. To postawiło przed nami wyjątkowo wysoką poprzeczkę, aby finalny efekt sprostał oczekiwaniom odnośnie dbałości i jakości wykonania, a przy tym był miejscem przywołującym miłe wspomnienia zarówno Inwestora jak i użytkowników. Oryginalny charakter architektury auli czy elementów wystroju projektu Pani Marii Chomentowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich projektantek wnętrz okresu powojennego, wymaga prowadzenia prac z poszanowania tych walorów, z zachowaniem spójności z resztą wykończenia gmachu i jego historii. To nie jest zwykły projekt, który polega na wyrzuceniu wszystkiego co stare i wstawieniu nowego. To pracochłonna rekonstrukcja kawałka historii z zastosowaniem bezpiecznych i jakościowych materiałów, a także rozmyślne prowadzenie zabiegów renowacyjnych i remontowych.

Realizacja inwestycji na funkcjonującym ciągle obiekcie wymaga, oprócz przestrzegania zasad BHP i przeciwpożarowych, skrupulatnego planowania i prowadzenia prac, przy stałej współpracy z Zamawiającym oraz w poszanowaniu miejscowych przepisów i zasad.

ZAKOŃCZENIE PRAC: czerwiec 2024 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ok. 15,7 mln PLN brutto

 

Zobacz również:
BUDOWA STOŁÓWKI NA TERENIE POLIGONU DRAWSKIEGO Więcej
Do góry