REALIZACJA:

INTERNAT „SZKOŁY ORLĄT” W DĘBLINIE

KATEGORIA: Obiekty państwowe
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Przebudowa Internatu „IKAR” – Budynek nr 26” z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

LOKALIZACJA: Dęblin

ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o.

ROLA ZLECENIA: Przystosowanie Internatu IKAR (Budynku nr 26) do aktualnych przepisów i wymagań technicznych.

ZAKRES PRAC: Wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich, instalacyjnych, w tym wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i montaż nowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

DODATKOWE INFORMACJE: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Szkoła Orląt) z siedzibą w Dęblinie jest uczelnią wojskową. Szkoła wchodzi w skład Sił Powietrznych, na potrzeby których kształci żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych.

TERMIN WYKONANIA: 05.06.2018 – 05.12.2018

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 6 629 515,48 PLN brutto

Zobacz również:
REMONT BUDYNKU SZTABOWEGO W KOSZALINIE Więcej
Do góry