REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KOROSZCZYNIE

KATEGORIA: Obiekty państwowe
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie systemu telewizji dozorowej drogi celnej na odcinku od Terminala Samochodowego w Kukurykach aż do mostu granicznego na rzece Bug

LOKALIZACJA: Koroszczyn

ZAMAWIAJĄCY: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Drogowe Przejście Graniczne w Koroszczynie

ROLA ZLECENIA: Modernizacja w ramach zamówienia  pn. „Przebudowa drogi celnej między przejściem w Kukurykach i terminalem samochodowym w Koroszczynie – DPG Kukuryki”.

ZAKRES PRAC: System telewizji dozorowej

DODATKOWE INFORMACJE: Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym

TERMIN WYKONANIA: październik 2017 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ok. 3 PLN brutto

 

Zobacz również:
TEATR BAJ W WARSZAWIE Więcej
Do góry