REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W SŁAWATYCZACH – ETAP II

KATEGORIA: Obiekty państwowe
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja drogowego przejścia granicznego, rozbudowa infrastruktury – etap II, DPG Sławatycze

LOKALIZACJA: Sławatycze

ZAMAWIAJĄCY: Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Straż Graniczna i Służba Celna

ZAKRES PRAC: Kontynuacja rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Sławatyczach w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury teletechnicznej z elementami zagospodarowania terenu

DODATKOWE INFORMACJE: Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym

TERMIN WYKONANIA: wrzesień 2017 r. – listopad 2017 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ok. 1 mln PLN brutto

 

Zobacz również:
DOM STUDENCKI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO – PPOŻ Więcej
Do góry