REALIZACJA:

DOM STUDENCKI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

KATEGORIA: Obiekty użyteczności publicznej
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostosowanie budynku Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego w Lublinie przy ul. Konstantynów 1D do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

LOKALIZACJA: Lublin

ZAMAWIAJĄCY: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o. 

ROLA ZLECENIA: Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Domu Studenckiego Żeńskiego KUL poprzez wykonanie robót budowlanych wynikających m.in. z zaleceń Komendantów Miejskiego i Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz modernizacja hydroforni w celu zapewnienie dostawy wody niezbędnej do celów przeciwpożarowych oraz do celów bytowych dla budynków KUL

ZAKRES PRAC:

  • roboty rozbiórkowe i modernizacyjne
  • roboty budowlane wykończeniowe,
  • roboty branży instalacji sanitarnej – instalacje wentylacji mechanicznej i hydrantowej,
  • modernizację hydroforni,
  • instalacje elektryczne i instalacje SAP i DSO

TERMIN WYKONANIA: 10.2015 r. – 09.2017 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ok. 5 mln PLN brutto

 

 

 

Zobacz również:
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA W PIASKACH Więcej
Do góry