ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO KUL. I ETAP ROBÓT W SKRZYDLE FRONTOWYM – PRZEBUDOWA AULI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Dnia 31 maja 2023 roku T4B Budownictwo Sp. z o.o. podpisało umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z system audio video, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową kanalizacji deszczowej i termomodernizacją ściany zachodniej w Gmachu Głównym KUL w Lublinie.

ZAKOŃCZENIE PRAC: marzec 2024 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: ok. 15,7 mln PLN brutto

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo w zakładce Realizacje.

 

 

Do góry