TERAZ JAKO T4B EKOTECHNOLOGIE – VARIA TECH SP. Z O.O. MA NOWĄ NAZWĘ!

5 września 2018 r. Varia Tech Sp. z o.o. zmieniła dotychczasową nazwę firmy na T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

Nowy „szyld”, pod jakim będzie odtąd prowadzone przedsiębiorstwo spółki, nie spowoduje zmiany dotychczasowego:
1. Adresu siedziby Spółki
2. Numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
3. Numeru identyfikacyjnego REGON
4. Numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
5. Danych kontaktowych

Zmiana brzmienia nazwy spółki nie ma wpływu na ważność dokumentów sporządzonych przed dniem 5 września 2018 r.

Dane firmy:

T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.
NIP: 531-16-90-400
KRS: 0000502072
REGON: 147144564
biuro@t4b-ekotechnologie.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie T4B Ekotechnologie.

 

 

Do góry