PRZEBUDOWA INTERNATU „SZKOŁY ORLĄT” W DĘBLINIE

T4B Budownictwo, na podstawie umowy z dn. 05.06.2018 r., wykona roboty budowlane polegające na przystosowaniu do aktualnych przepisów i wymagań technicznych budynku Internatu IKAR należącego do „Szkoły Orląt” w Dęblinie. Zamawiającym jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

Termin wykonania: 05.12.2018 r.

Wartość kontraktu: 6 629 515,48 PLN brutto

Do góry