PRACE NA DPG W HREBENNEM BEZ KOLIZJI Z PROCESEM ODPRAW CELNYCH

Spółka T4B Budownictwo pozyskała kontrakt na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku kontroli szczegółowej dla samochodów osobowych na drogowym przejściu granicznym Hrebenne-Rawa Ruska. Inwestorem jest Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Umowę podpisano dn. 07.06.2018r.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. wykonanie stanu surowego zamkniętego dodatkowej i niezależnej hali, przylegającej do istniejącego budynku kontroli szczegółowej wraz z infrastrukturą techniczną i zmiana zagospodarowania terenu przylegającego do obiektów.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany bez przerywania ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

 

Termin wykonania: 15.11.2018 r.
Wartość kontraktu: 1 469 850,00 PLN brutto

Do góry