JEDNOSTKA WOJSKOWA KONOTOP

W dniu 18 października 2017 r. konsorcjum T4B Budownictwo i T4B podpisało umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie na realizację robót budowlanych polegających na budowie Kompleksu Magazynowo – Serwisowego dla Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki w kompleksie Wojskowym Konotop na terenie CSWL (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych).

 

Termin wykonania: 26.10.2017 – 26.06.2019 r.

Wartość kontraktu: 14 747 000 PLN Brutto

 

Do góry