NOWA UMOWA – DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W SŁAWATYCZACH

Dnia 1 września 2017 roku spółka T4B Budownictwo podpisała nową umowę z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Sławatyczach w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury teletechnicznej z elementami zagospodarowania terenu.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

Prace wykonane są w ramach zadania pn. „Modernizacja drogowego przejścia granicznego, rozbudowa infrastruktury – etap II, DPG Sławatycze”.

 

Termin wykonania: 16.11.2017 r.

Wartość kontraktu: 983 926,25 PLN brutto

 

Do góry