DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PPOŻ DOMU STUDENCKIEGO KUL

Dnia 18 września 2017 roku T4B Budownictwo Sp. z o.o podpisała nową umowę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Studenckiego Żeńskiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie. Głównym zadaniem jest wykonanie przejść i zabudów ppoż pionów instalacyjnych oraz montaż drzwiczek rewizyjnych ppoż. Ponadto zostaną wykonane prace w zakresie instalacji SAP i DSO oraz prace wykończeniowe.

 

Termin wykonania: 18.09.2017 – 24.10.2017

Wartość kontraktu: 288.344,40 PLN brutto

Do góry