UMOWA NA DPG DOROHUSK – ETAP II

24 kwietnia 2017 r. konsorcjum firm T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. podpisało kolejną umowę z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania pn. „Modyfikacja technologii odpraw dla DPG w Dorohusku – etap II”, w zakresie budowy pawilonów odpraw na płycie wjazdowej do Polski, wykonania sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych (w tym systemów niskonapięciowych: okablowania strukturalnego, systemu sterowania ruchem, systemu kontroli dostępu i systemu parkingowego) oraz zagospodarowania terenu.
Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

Termin wykonania: październik 2017 r.

Wartość kontraktu: ok. 3 mln zł

Do góry