REWITALIZACJA I MODERNIZACJA TEATRU BAJ W WARSZAWIE

Dnia 24 lutego 2017 r. konsorcjum firm T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawa Pana Michała Olszewskiego, podpisało umowę dotyczącą rewitalizacji i modernizacji Teatru BAJ, mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego rewitalizacji obiektu.

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy został opracowany przez FS&P Arcus Sp. z o.o., zespół projektowy: arch. Mariusz Ścisło, arch. Dorota Morelewska.

Wzniesiony w latach 1911-1914 budynek dawnego Zakładu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty tj. Teatru BAJ i Przedszkola nr 183. Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne dla użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

Planowany termin wykonania: styczeń 2020 r.

Wartość kontraktu: ok. 25 mln zł

Do góry