REALIZACJA – DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KOROSZCZYNIE

19 maja 2017 r. konsorcjum firm T4B Budownictwo Sp. z o.o. oraz T4B Sp. z o.o. podpisało umowę z Lubelskim Zarządem Obsługi Przejść Granicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu telewizji dozorowej dla drogi celnej na odcinku od Terminala samochodowego w Kukurykach, aż do mostu granicznego na rzece Bug.
Modernizacja odbędzie się w ramach zamówienia pn. „Przebudowa drogi celnej między przejściem w Kukurykach i terminalem samochodowym w Koroszczynie – DPG Kukuryki”.
Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

Termin wykonania: 16.10.2017 r.

Wartość kontraktu: 2 935 496,00 PLN brutto

 

Do góry