CENTRUM SYMULATORÓW AJT – PORT LOTNICZY DĘBLIN

Konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. i T4B Budownictwo Sp. z o.o. w oparciu o umowę z SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęła się wykonania robót budowlanych żelbetowych i murowych wraz z wykonaniem elewacji i wewnętrznymi robotami wykończeniowymi, wykonanie robót sanitarnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji wentylacji, klimatyzacji i grzewczej oraz wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, zewnętrznych i teletechnicznych w ramach zadania 51 168 – dobudowa pomieszczeń do centrum symulatorów wraz przygotowaniem infrastruktury oraz zadania 51 172 – przygotowanie infrastruktury na potrzeby symulatora AJT w Dęblinie.

Do góry