NOWA UMOWA – DOM STUDENCKI KUL

Konsorcjum firm T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. zawarło 28 października 2015 r. umowę na dostosowanie budynku Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego w Lublinie przy ul. Konstantynów 1D do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zamawiającym jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

T4B Budownictwo Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum zrealizuje:

  • roboty rozbiórkowe i modernizacyjne,
  • roboty budowlane wykończeniowe,
  • roboty branży instalacji sanitarnej – instalacje wentylacji mechanicznej i hydrantowej,
  • modernizację hydroforni,

Termin realizacji: październik 2015 r. – wrzesień 2017 r.

Wartość kontraktu: ok. 5 mln PLN brutto

Do góry