MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODPRAW W DPG W DOROHUSKU – ETAP I

Firma T4B Budownictwo Sp. z o.o. w konsorcjum z T4B Sp. z o.o. pozyskała kontrakt na modernizację technologii odpraw na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku – I etap. Umowę podpisano 12 października 2015 r. Inwestorem jest Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

W zakres zleconych naszej firmie prac wchodzi budowa pawilonów odpraw K1 i K2 na płycie wyjazdowej z Polski wraz z wiatą W1.1, przebudowa budynku odpraw celnych 11A oraz zmiana zagospodarowania terenu. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną sieci i instalacje sanitarne oraz elektryczne (w tym systemy niskonapięciowe: okablowanie strukturalne, system sterowania ruchem, system kontroli dostępu i elementy systemu parkingowego).

Termin realizacji: grudzień 2015 r.

Wartość kontraktu: ok. 2,8 mln PLN brutto

 

 

 

Do góry